top of page
ARTIKEL, RENÆSSANCEN 2009 KUNSTAVISEN

2009

Renæssance 2009, Kunstavisen

Af Arne Bremmelgaard

På Lille Svenstrup Gods har Galleri Emmaus, der er specialiseret i kirkekunst, åbnet en udstilling med fire kunstnere, som præsenterer værker, der tager udgangspunkt i naturen og den kristne Verden og peger tilbage til Renæssancens Italien.

Grafisk klarhed

Henvisninger til den Italienske Renæssance er helt eksplicit hos Karen T, som udstiller med 8 billeder, der er parafraser over den florentinske manieristiske maler Pontormo og Michelangelo. Karen T´s billeder har en skarphed i formen og klarhed i farven, der frembringer en spændende grafisk læsbar billedfremstilling i spændende grafisk læsbar billedefremstilling i en moderne formmæssig og koloristisk manierisme. Naturlovene virker ikke fuldt ud, men vægten lægges på et symbolladet billedsprog. Klarest i fremstillingen af mennesknaturens dobbeltsidighed med mørke og lyse sider. Den italienske Renæssance medførte en verdsliggørelse af dannelsesbegrebet, udforskning af naturen, men også fokusering på religiøse emner og på individets relation til samfundet. Dette er også omdrejningspunkter i Karen T´s billeder: persona - personlighed - menneskelighed - væren. I billedet To carry fremstilles Jesus, som bæres til graven i en lidelsesfuld proces, kraftfuldt i få klare farver signalerende passion, sorg og død. Et både stækt, bevægende og smukt billede. Jeg finder også ligheder med Emil Noldes kristusfremstillinger med hård formgivning, klar farvesætning og enkelt udtryk.

Færøsk kirkekunst

Torbjørn Olsen maler landskaber og portrætter og udstiller bl.a med en fremstilling af en gravid Kvinde samt med en gengivelse af Den hellige Nadver, som han fremstillede i et 3 x 6 m stort format til altertavlen i Haldersvik kirke. Det er et billede som gengiver Raphaels nadver, men i stærke farver og med personer, der er genkendelige som kunstnerkolleger, hans bror og yderst til venstre i billedet ham selv, som en billedsignatur. Der er her tale om en placering af begivenhden i en nutidig sammenhæng.

Inspiration fra naturen

Simon Åen får sin inspiration fra naturen og kredser om begivenheder i Jesu liv, hvor han overskrider de normale grænser. Simmon Åens billeder er lyse, komplekse, mættede med detaljer og indbyder til udforskning. En hel billedserie er inspireret af bibelfortællinger, men fremstillingen af naturen er central. Den tomme grav fremstiller ikke alene gravåbningen, men billedet gengiver i det hele taget tomhed og forladthed. Hans billeder synes af tiltrække sig ens blik og opfodre til "nærlæsning" og fortolkning. Umiddelbart ser jeg billederne som tolninger af Gud i naturen og naturen i Gud. Der er noget impressionistisk over hans billeder især i Dåben.

Keramiske værker

Tony Briffar er keramiker og har inspiration fra bl.a Malta, hvor han er opvokset. Han udstillier med fantasifulde figurer og fabeldyr, som nemt kan passe ind i en moderne bolighedindretning og samtidig give anledning til spørgsmål og undersøgelse.

Galleri Emmaus

LI.Svenstrup Gods

Holbækvej 117, Ringsted

bottom of page